jtemplate.ru - free extensions for joomla

Leerstoornissen

Wat kan Cum Cura voor kinderen met een leerstoornissen voor u betekenen? Cum Cura is gericht op het onafhankelijk diagnosticeren van leerproblemen en het vaststellen van de leercapaciteiten hoog intelligentieonderzoek. Daarbij geven we een onafhankelijk advies, indien gevraagd m.b.t. het vervolgonderwijs. Kinderen en volwassenen worden individueel getest op het gebied van intelligentie, leerstoornissen, leervorderingen en persoonlijkheid.

Doelgroepen

Kinderen in de leeftijdsgroep van: 4 t/m 16 jaar.

  • 4 jaar t/m 6 jaar: intelligentie -, en persoonlijkheid onderzoek

  • 6 jaar t/m 16 jaar: intelligentie, leerstoornissen, leervorderingen en persoonlijkheid

  • 8 jaar t/m 12 jaar: leerachterstanden in kaart brengen

  • 10 jaar t/m 16 jaar: dyscalculie of dyslectie onderzoek incl. verklaring

Testomgeving

Uw kind wordt getest in een kindvriendelijke omgeving in onze praktijk in Bosch en Duin. Testen is géén haastwerk, dus zijn er tijdens de testsessie voldoende rustmomenten voor het kind. De praktijk ligt bij het bos en eventueel kan er een korte boswandeling worden gemaakt om het hoofd leeg te maken.

Duur

De duur van de testen is afhankelijk welke testen er worden afgenomen. Meestal hanteren wij een testduur van hooguit 2 ½ uur per keer. Het kan voorkomen dat het kind twee keer moet terugkomen. Na de testafname wordt er een rapport opgesteld en deze wordt met het testteam met de ouders besproken, daarna kan worden gekeken of er tevens een afspraak met school gemaakt moet worden om de testresultaten door te nemen en af te stemmen met school. Een advies wordt verwerkt in de rapportage. Dit advies kan worden omgezet in een begeleiding intern of extern in samenwerking met onze leerkrachten, psychologen, orthopedagogen of pedagogen. Het begeleidingstraject wordt vooraf gegaan aan een plan van aanpak en een handelingsplan opgesteld n.a.v. de testen. Na drie maanden wordt er een evaluatie gehouden met zowel de ouders en naar wens met de school om te kijken of er verbeteringen zijn waargenomen.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de soort test. Van te voren wordt er een intakegesprek gehouden en aan de hand van de hulpvraag wordt een offerte opgesteld.