jtemplate.ru - free extensions for joomla

Dyslexieonderzoek

Dyslexieonderzoek voor voortgezet onderwijs

Cum Cura doet de volgende onderzoeken:

  • Technisch lezen: Diagnose op woordniveau, handvatten voor behandeling op tekstniveau (DMT, AVI en Klepel)
  • Teksten lezen en samenvatten
  • Spelling, woord- en zinnendictee
  • Overschrijftoets
  • Fonologische vaardigheden
  • Benoemsnelheid (CB & WL), welke ook als screening kan worden afgenomen
  • Werkgeheugen

Duur van dyslexie screening CB & WL: 30 minuten. 
Kosten afname incl. rapportage: € 65,00.

Duur dyslexieonderzoek: ca. 2,5 uur. 
Kosten afname incl. rapportage: € 275,00

Onderzoek door Seminarium van Orthopedagogiek:

  • Dyslexie diagnostisch onderzoek, duur ca. 1,5 uur.
  • Kosten afname incl. diagnose en rapportage: max. € 475,00 afhankelijk van duur onderzoek.

Totale kosten dyslexieonderzoek: max. € 750,00.

Intelligentieonderzoek door Seminarium van Orthopedagogiek:

2 uur afname, incl. rapportage: € 475,00