jtemplate.ru - free extensions for joomla

PDD-NOS

PDD-NOS staat voor Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified ofwel Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven. Deze aandoening uit het autistisch spectrum is een vorm van autisme. Veelal spreekt men hier van een sociale handicap. Dit kan voorkomen op alle intelligentie niveaus. Vaak wordt aangenomen dat dit alleen bij hoogbegaafde kinderen voorkomt. Dit is echter niet het geval. Het kind met PDD-NOS heeft minder ernstige en meer gevarieerde symptomen dan een kind met autisme. De symptomen beginnen meer geleidelijk aan en minder uitgesproken. Hierdoor krijgt de opvoeder/leerkracht pas veel later het vermoeden dat er iets niet in orde is. De herkenning is minder gemakkelijk. Dit kind heeft van jongs af aan wel oogcontact. Het kind is wel in staat contacten met anderen te leggen, alleen gaat dit zeer moeizaam. Met leeftijdgenootjes ligt het vaak in de clinch. Bij het kind met PDD-NOS staat de sociale stoornis centraal. Dit kind heeft een gestoord of gebrekkig sociaal snapvermogen. Het kind zit te vast in zijn eigen belevingswereld. Het kan informatie van buiten niet voldoende laten meesturen in zijn gedrag naar anderen. Het kind stemt zijn gedrag onvoldoende af op wat een ander van hem verwacht. Daardoor kunnen de reacties heel onvoorspelbaar zijn.

Kenmerken PDD-NOS

Sociale ontwikkeling

Het kind ontwikkelt een gebrekkig sociaal snapvermogen. Het zit opgesloten in zijn eigen binnenwereld. Het kan zich moeilijk inleven in het gevoel van anderen. Het is vaak best bereid om te helpen, maar dan op zijn manier. Het kind is ik-gericht. Van wederkerigheid is weinig sprake. De contacten met leeftijdgenootjes verlopen moeizaam. Het samen iets doen heeft de interesse niet. Het kind is gewoon niet sociaal vaardig.

Taalontwikkeling

De taal komt later wel redelijk op gang, maar taal wordt niet communicatief. Het kind neemt taal vaak letterlijk. Het heeft veel moeite met een dubbele boodschap. Het kind praat vaak formeel en gebruikt taal uit de volwassenenwereld. Het maakt zinnen volgens vaste patronen en de; zin-melodie is meestal vlak.

Motorische ontwikkeling

De motoriek van dit kind is over het algemeen niet slecht. Op bepaalde momenten, wanneer het kind niet lekker in zijn vel zit, kan het ineens superonhandig zijn. Problematisch zijn meestal de spelen. De samenhang van het spel ontgaat ze vaak.

Zintuiglijke ontwikkeling

Het kind heeft moeite met de informatie verwerking. Er is vooral een slechte verwerking van auditieve prikkels. Het kan hoofd en bijzaken moeilijk onderscheiden. Ook de interne gedachtewereld krijgt voorrang op wat in de buitenwereld gebeurt. Soms weet het kind niet eens of iets in het echt is gebeurd of dat het in zijn gedachten heeft beleefd. Het kind lijkt hierdoor vaak te liegen.

Cognitieve ontwikkeling

Kinderen met PDD-NOS voorspellen niet. Ze maken nauwelijks gebruik van hun kennis om vooruit te lopen op wat komen gaat. Het plangedrag is vaak chaotisch. Ze kunnen zelf moeilijk een ordening in hun denken aanbrengen. Ze hebben ook moeite met het verbeeldend denken, m.a.w. ze kunnen zich slecht een voorstelling van iets maken, dat er niet letterlijk is. Er bestaan geen of onvoldoende grenzen tussen fantasie en realiteit. De creatieve vakken zijn vaak een crime voor deze kinderen.