jtemplate.ru - free extensions for joomla

Thuisonderwijs

Sinds 2013 heeft Cum Cura Thuisonderwijs zich gespecialiseerd in thuisonderwijs voor leerlingen met een beperking.

Wanneer een leerling vrijstelling heeft van de leerplicht maar toch wil toewerken naar een schooldiploma en/of onderwijsbehoefte heeft, biedt Cum Cura thuisonderwijs. Dit is is een vorm van onderwijs, gegeven door leerkrachten BO/VO/SO/VSO, waarbij de ouders de verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijs van hun kind of kinderen.

Zij creëren zelf een inspirerende en sociale leerbasis in eigen huis of leeromgeving, waarbinnen individueel maatwerk voorop staat. Elk kind krijgt een op maat geschreven leerprogramma waarbij individueel ingerichte lesmethode en jaarprogramma’s worden opgesteld. Er wordt toegewerkt naar Staatsexamens. Elke kind krijgt een persoonlijke mentor toegewezen en (een) vaste leerkracht(en).

Wij gaan bij het geven van het onderwijs uit van de volgende mogelijkheden van de leerling, waarbij de leerling te allen tijden centraal wordt gesteld. Hierbij houden we rekening met het:

  • Kennisniveau van de leerling
  • Leertempo van de leerling
  • Energievermogen van de leerling
  • Beperking van de leerling

Er bestaan veel verschillende vormen van thuisonderwijs. Sommige gezinnen gebruiken dezelfde materialen als op school en kan thuisonderwijs gegeven worden op basis van projectmatig werken, meer ervaringsgericht werken of natuurlijk leren.

Er zijn vele variaties en combinaties mogelijk en ouders kunnen kiezen voor een manier van werken die het beste past bij de leerstijl en ontwikkelingsbehoefte van hun kind. 

Ouders kunnen gebruikmaken van een ruim aanbod aan lesmaterialen en bronnen beschikbaar via internet, afstandsonderwijs, schoolmethodes, (ervarings)deskundigen, familieleden en netwerken van thuisonderwijzers. Cum Cura streeft niet één lesmethodiek na maar maatwerk en dat kan per kind verschillen.

Maar er is meer binnen ons thuisonderwijsprogramma:

Regelmatige excursies in de natuur, naar bibliotheek, speeltuinen, workshops en musea kunnen ook deel uitmaken van ons thuisonderwijsprogramma.

Door de individuele begeleiding kunnen ouders het onderwijs aanpassen aan het tempo en de leerstijl van hun kinderen. Bovendien biedt de thuissituatie natuurlijk een vertrouwde, rustige en stabiele leeromgeving.