jtemplate.ru - free extensions for joomla

Ons team

Ons team bestaat uit leerkrachten BO/VO/SO, therapeuten, coaches, orthopedagogen, GZ Psychologen en pedagogen. De cliënt wordt centraal gesteld en vanuit de cliënt wordt een plan van aanpak opgesteld.

Indien is er sprake is van begeleiding van kinderen worden de ouders ondersteund door een hulpverlener/opvoedkundige. Mocht het nodig zijn kan het kind thuis of binnen de school begeleid worden. De begeleiding bestaat voornamelijk uit één op één contact en wordt voor langere tijd ingezet.

Elk gezin krijgt een eigen begeleider/gezinscoach die precies weet wat uw kind nodig heeft. De leerkrachten kunnen het kind helpen bij het structuren en maken van het huiswerk, om de ouders te ontlasten. Door de één op één begeleiding en de zorg die wordt overgenomen/gedeeld met de ouders krijgen ouders meer tijd en ruimte om zelf wat te ondernemen. Er blijft zo meer tijd over om samen met het kind te ontspannen en uit de stress situaties te blijven.

Het team bestaat uit de volgende leden:

 1. Maaike Bargon-van Son
  Directeur Cum Cura en coördinator Inhouse Services, registertherapeut BCZ®, gespecialiseerd AD(H)D/ASS, schoolcounsellor

 2. Gert Jan Roodvoets
  Intensief ambulant gezinsbegeleider, systeemtherapeut, Z-verpleegkundige.

 3. Tim Langerak
  Intensief ambulant gezinsbegeleider, docent biologie, remedial teacher.

 4. Marco Hupkes
  Coach, communicatie specialist, docent VO/BO, verslavingszorg.

 5. Eduard de Vries
  Bsc Psychologie, BEd Wiskunde en Biologie.

 6. Mariette Feenstra-Sas
  Coördinator Inschool Services.
  Master Special Educational Needs, Lees- en dyslexiespecialist, remedial teacher, Z-verpleegkundige.

 7. Gerard Saathof
  Coördinator Back to School
  ADHD specialist, coach, communicatie specialist, verslavingszorg (achtergrond politie en justitie), Toegepast Psycholoog i.o.

 8. Laura Molenaar
  Ambulant thuisbegeleider, kindercoach.

 9. Meike Oldebeuving
  Ambulant thuisbegeleider, HBO pedagoog.

 10. Michael van der Haar
  Ontwikkelingspsycholoog, psychodiagnosticus, jongerencoach, BIG geregistreerd.

 11. Annemoon Brans
  Docent scheikunde, docent vakdidactiek scheikunde, docent beroepsgerichte vakken.
  Examinator Lid van de Commissie Examinering en Toetsing, coach voor jongeren die vast lopen op school.

 12. Ica de Vries
  HBO, GGZ agoog, trauma en verslavingszorg.

 13. René van Hoorn
  Docent Natuurkunde, leerlingbegeleider.

 14. Jim Harte
  Sociaal ambulant gezinsbegeleider, pedagoog, Master gedragsmanagement, survival trajecten jongeren.

 15. Annette Kooiman
  Sociaal pedagogisch gezinsbegeleider, agressie en huiselijk geweld.

 16. Paul Langerak
  Psychosociaal therapeut/gestält therapie, psycholoog i.o.

 17. Danny (Daniëlle) Pennings
  Leerkracht BO, autisme specialist, trainer 'autisme in de praktijk'.

 18. Stijn van Dijk
  Sociaal pedagogisch hulpverlener, Hike & Survival instructeur.  

 19. Jan Kooiman
  Docent basisonderwijs, trainer sociale vaardigheden, coach.

 20. Sander Veeke
  Sociaal pedagoog, trainer sociale vaardigheden, coach.

 21. Marianne van der Enden
  Loopbaanbegeleider, loopbaan onderzoek/testen, ambulant gezinsbegeleider.

 22. Reinier Janssen
  Psycholoog, ECP houder, EMDR therapeut.

 23. Kitty van Straten
  Onderwijskundige, docent, onderwijsmanagement, kwaliteitsverbetering scholen

 24. Sarah de Vries
  Trainer SOVA, theater docent, vakbegeleider Engels en Nederlands t/m VWO niveau.

 25. Annemiek ten Hoven
  HBO SPH, Mindful Communiceren, ambulant thuisbegeleider.

 26. Edward van Gils
  HBO SPH, groeps- en ambulant begeleider, jeugdreclasseerder, jeugdbeschermer.

 27. Martijn Koelewijn
  Psychische problematiek, LVB SCLVB, NAH, ambulant intensieve zorg coach.

 28. Marjoleine Peters
  Psycho dynamische therapie, NLP lichaamswerk, ambulant thuisbegeleider.

 29. Cherry Hofman
  Psychosociaal counsellor, Systeem en Contextuele therapie.