jtemplate.ru - free extensions for joomla

Onderwijsarrangementen

De overheid tracht de uitval tegen te gaan door verbetering van de doorstroom van leerlingen naar een hoger niveau in het onderwijs. Dit moet leiden tot een aanpak die specifiek afgestemd is op de leerling.

Het Zorg Advies Team van de school kan een zogenaamd onderwijsarrangement aanvragen voor leerlingen die dreigen uit te vallen. Het komt steeds vaker voor dat SBO-, BO-, VSO- en VO-scholen hiervoor de samenwerking opzoeken met Cum Cura om bij te dragen aan verbetering van de onderwijsloopbaan van deze leerlingen.

Zorg én didactisch onderwijs op maat

Cum Cura heeft de beschikking over een team van professionele onderwijsdocenten, orthopedagogen, pedagogen en psychologen die leerlingen kunnen ondersteunen met een individueel en op maat gemaakt programma binnen een onderwijsarrangement.

Om leerlingen de mogelijkheid op passend onderwijs te geven, ook leerlingen met een zeer laag leer- en/of ontwikkelingsperspectief of kinderen met (ernstige) gedrags- of psychiatrische problemen, is het noodzakelijk om passende zorg-onderwijsarrangementen aan te bieden.

Cum Cura streeft ernaar om de leerlingen op een creatieve en verantwoorde manier van zorg én didactisch onderwijs te voorzien binnen de eigen school.

Doelgroepen

Cum Cura richt zich op de volgende twee groepen:.  

Groep A
Leerlingen die op school leerachterstanden hebben opgelopen (bijvoorbeeld door lange afwezigheid of ziekte), waardoor ze dreigen uit te vallen

Groep B
Leerlingen met een beperking of faalangst die geen passend  onderwijs hebben ontvangen.

Cum Cura geeft inmiddels al aan diverse leerlingen succesvol ondersteuning via een onderwijsarrangement binnen scholen. Ook voor u staat het zorg én didactische onderwijsteam van Cum Cura klaar om ondersteuning te verlenen binnen een onderwijsarrangement.

U kunt voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons opnemen.